بار همراه مسافر

کلیه اطلاعات لازم در خصوص شرایط حمل بار را به اطلاع شما می رسانیم. از میزان بار مجاز همراه مسافر، تا هزینه حمل هر کیلوگرم بار اضافی و همه اطلاعاتی که مورد نیاز شما می باشد.

بار دستی
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

بار دستی

کلیه اطلاعات لازم در خصوص بار دستی همراه مسافر. اطلاعات بیشتر 
بار چک شده
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

بار چک شده 

Learn about our checked baggage policy.  اطلاعات بیشتر
اقلام ممنوعه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

اقلام ممنوعه

برای حفظ سلامت شما و سایر مسافران لطفا به لیست اقلام ممنوعه در پروازهای فلای دبی توجه فرمایید. 
 اطلاعات بیشتر

Empty conveyor belt
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

بارهایی که با تاخیر به دست شما رسیده یا گم شده 

اقداماتی که در صورت تاخیر، گم شدن یا آسیب دیدن بارتان هنگام پرواز با فلای دبی باید انجام دهید. اطلاعات بیشتر 
Pile of suitcases
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر