انواع نرخ های پروازی

همیشه مناسب ترین نرخ را با توجه به نیازهای مسافرتی خود انتخاب نمایید. اگر می خواهید هزینه های پرواز را به حداقل برسانید، اگر قصد دارید برای یک قرار ملاقات مهم تجاری به شهر دیگری سفر کنید و یا حتی اگر مدت اقامت شما در مقصد مشخص نیست ... برای هریک راه حل متفاوتی وجود دارد.

چه نرخ هایی را می توانم از فلای دبی خریداری نمایم؟

در کلاس اکونومی می توانید از میان سه نوع نرخ متفاوت یکی را انتخاب فرمایید. در برخی مسیرهای نیز می توایند از خدمات بیزینس کلاس بهره مند شوید.

نرخ های اکونومی کلاس

Special offer: این نرخ پروازی به همراه اجازه حمل یک چمدان و یکبار تغییر تاریخ بلیط در ازای پرداخت جریمه به شما ارائه می شود. این نرخ در بازه های زمانی مشخص و تنها در برخی مسیرها ارائه می گردد.

Pay to change: اعمال برخی از تغییرات در این نرخ در قبال پرداخت مبالغ اضافه امکان پذیر شده است. این نرخ نیز در تمام پروازها و مسیرها در دسترس نخواهد بود.

Free to change: انعطاف پذیری در این نرخ این امکان را به شما می دهد که بدون پرداخت هزینه اضافی، بلیط خود را تغییر دهید. این نرخ همیشه و در تمامی مسیرها در دسترس است.

نرخ بیزینس کلاس

بیزینس: در این کلاس پروازی انعطاف پذیری نرخی به همراه حداکثر آسایش را تجربه خواهید کرد. برای اطلاعات بیشتر لطفا اینجا را کلیک کنید.

نرخ های پروازی مختلف چه مزایایی برای من خواهد داشت؟

برای اطلاع از مزایای هرکدام از نرخ های پروازی لطفا جدول ذیل را به دقت مطالعه فرمایید.

Pay to change   Free to changeSpecial offerBusiness Class
کیف دستی7 كيلوگرم7 كيلوگرم7 كيلوگرم15 كيلوگرم
بار مجاز همراهندارد20 كيلوگرممتغیر 40 كيلوگرم
هزینه تغییر تاریخ(تا 24 ساعت مانده به پرواز)150 درهم امارات به اضافه هرگونه تغییر احتمالی در نرخ(به ازای هر مسافر و هر پرواز)تغییر تاریخ بلیط، مستلزم پرداخت مابه التفاوت نرخ می باشد. در صورتی که کمتر از 24 ساعت به پرواز مانده باشد، هرنوع تغییر(به ازای هر مسافر/هرپرواز) 365 درهم امارات جریمه خواهد داشت.150 درهم امارات به اضافه هرگونه تغییر احتمالی در نرخ(به ازای هر مسافر و هر پرواز)

در فاصله زمانی کمتر از 24 ساعت تا پرواز امکان تغییر تاریخ بلیط وجود ندارد.

تغییر تاریخ بلیط، تنها مستلزم پرداخت مابه التفاوت نرخ می باشد.

جریمه ای برای تغییر تاریخ بلیط(قبل از پرواز) اعمال نمی گردد.

تغییر تاریخ در بازه زمانی 24 ساعت مانده به پروازتغییر تاریخ مجاز نمی باشد365 درهم امارات به ازای هر مسافر/هرپروازتغییر تاریخ در بازه زمانی 24 ساعت مانده به پرواز امکان پذیر نمی باشدتغییر تاریخ بلیط، تنها مستلزم پرداخت مابه التفاوت نرخ می باشد.

جریمه ای برای تغییر تاریخ بلیط(قبل از پرواز) اعمال نمی گردد.

در صورت از دست دادن پروازامکان استرداد و یا تغییر تاریخ بلیط وجود ندارد.تنها در بازه زمانی 96 ساعت بعد از پرواز و در ازای پرداخت 365 درهم امارات (در ازای هر مسافر/هرپرواز) بلیط قابل تغییر خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت نرخی نیز محاسبه خواهد شد.

امکان استرداد بلیط وجود ندارد.

امکان استرداد و یا تغییر تاریخ بلیط وجود ندارد.واچر فلای دبی با کسر 400 درهم امارت به ازای هرمسافر/هرپرواز به مسافر تسلیم خواهد شد. تغییر تاریخ در ازای پرداخت 400 درهم امارات(به ازای هر مسافر/هر پرواز) و مابه التفاوت نرخی امکان پذیر است.
جریمه استرداد200 درهم امارات به ازای هرمسافر/هر پرواز200 درهم امارات به ازای هر مسافر/هر پرواز200 درهم امارات به ازای هر مسافر/هر پرواز200 درهم امارات به ازای هر مسافر/هر پرواز
هزینه استرداد(در فاصله زمانی 24 ساعت مانده به پرواز)100% از نرخ 365درهم امارات به ازای هر مسافر/هر پرواز 100% از نرخ 200 درهم امارات به ازای هر مسافر/هر پرواز