در فلای دبی ما متعهدیم که سفر شما را به تجربه ای راحت و به صرفه تبدیل نماییم. اطلاعات کاملی را در مورد بیزینس کلاس ما به دست آورید و بدانید که این سرویس جهت آسایش و آرامش شما در طول سفر و در هنگام رسیدن به مقصد طراحی شده است.

در خصوص خدمات زمینی و هوایی ما اطلاعات کامل را به دست آورده و علاوه بر کسب اطلاعات کامل در مورد چک-این و قوانین بار، از سرویس های ارائه شده ما حین پرواز مطلع شوید.

بیزینس کلاس
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

معرفی می‌کنیم:کابین بیزینس کلاس

از خدمات ارائه شده در بیزینس کلاس فلای دبی مطلع شوید. اطلاعات بیشتر 
چک-این و پذیرش
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

چک-این و پذیرش

اطلاعات کامل در خصوص چک-این و پذیرش در پروازهای فلای دبی. اطلاعات بیشتر 
بار
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

بار

آیا می دانید مجاز به حمل چه مقدار بار در پرواز خود هستید؟  اطلاعات بیشتر
تجربه سفر با فلای دبی
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر

تجربه سفر با فلای دبی

با آرامش کامل سفر کنید و از پرواز با هواپیماهای مدرن ما لذت ببرید. اطلاعات بیشتر