شکایات

شکایات

مسافر گرامی

چنانچه از نحوه ارائه خدمات در وب سایت فارسی فلای دبی شکایتی دارید و یا پیشنهادی درزمینه ارائه خدمات زمینی و هوایی در پروازهای فلای دبی دارید می‌توانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس res.iran@flydubai.com و یا تماس با شماره تلفن 02142987000 با ما در ارتباط باشید.

لطفا در هنگام ارائه شکایات حتما شماره تلفن معتبر جهت تماس و پیگیری را قید فرمایید.